Телефонуйте
   |   
Приєднуйтесь до нас
Top

Договір про надання освітніх послуг

Редакція від 01 вересня 2019 року.

 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД ОСВІТИ «АСТОР» (надалі – Виконавець) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення Договору про надання освітніх послуг на рівні повної загальної середньої освіти за дистанційною формою навчання (надалі – Послуги або освітні послуги), умови і порядок надання яких визначені нижче.
 2. Ця Публічна пропозиція на укладення Договору про надання освітніх послуг розміщена в мережі Інтернет на веб-сайті Виконавця www.home.academy і набирає чинності з 01 вересня 2019 року та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) нової редакції Публічної пропозиції на веб-сайті Виконавця www.home.academy.
 3. Замовником Послуг за цим Договором є один із батьків дитини або осіб, які їх замінюють, який уклав цей Договір та який гарантує і підтверджує, що другий з батьків Дитини або осіб, які їх замінюють (за наявності) ознайомлений зі всіма умовами цього Договору та згоден з ними.
 4. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати дитині Замовника (здобувачу освіти) освітню послугу на рівні Державних стандартів відповідної освіти у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується вчасно і в повному обсязі вносити плату за Послуги.
 5. Приєднання Замовника до Договору (акцептування) та набрання чинності договором відбувається в момент, коли Замовник подає заявку на сайті Виконавця за адресою https://www.home.academy/podaty-zayavku/ та здійснює оплату за освітні послуги. Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, без внесення Замовником змін до Договору.
 6. Строк дії Договору, як і період надання Послуг, залежить від обраного та оплаченого Замовником Тарифного плану.
 7. Вартість освітніх послуг:
 8. Тарифний план – Тижневий. При оплаті за один тиждень навчання вартість Послуг становить 500,00 (п’ятсот)  гривень за весь період надання Послуг (тривалість надання Послуг – 5 днів).
 9. Тарифний план – Місячний. При оплаті за один місяць навчання вартість Послуг становить 1800,00 (одна тисяча вісімсот) гривень за весь період надання Послуг (тривалість надання Послуг – 1 місяць).
 10. Тарифний план – Річний. При оплаті за весь навчальний рік вартість Послуг становить 11000,00 (одинадцять тисяч) гривень за весь період надання Послуг (тривалість надання Послуг – 9 місяців).
 11. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на банківський рахунок Виконавця, вказаний в цій Публічній пропозиції в пункті «Інформація про Виконавця» на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури або через сайт Виконавця (за технічної можливості оплати онлайн за допомогою LiqPay або інших сервісів).
 12. Послуги надаються за допомогою мережі Інтернет, шляхом надання доступу Замовнику до онлайн-уроків Виконавця.
 13. Отримання державного свідоцтва (атестата) про здобуття освіти. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації здобувачі освіти отримують такі документи про освіту:
 14. свідоцтво про початкову освіту;
 15. свідоцтво про базову середню освіту;
 16. свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Крім того, здобувачі освіти отримують відповідно:

 • після завершення навчання в 1 і 2 класах – свідоцтво досягнень;
 • після завершення навчання в 3, 4, 5, 6, 7 і 8 класах – табель з оцінками за два семестри і за рік.

Задля отримання здобувачем освіти документа про освіту (свідоцтва, табеля з оцінками або свідоцтва досягнень) Замовник повинен здійснити наступні дії:

 • подати Заявку на сайті Виконавця за адресою  https://www.home.academy/podatyzayavku/;
 • здійснити передоплату послуг в обсязі не менше ніж за один місяць навчання та пройти навчання строком не менше ніж за місяць до закінчення відповідного навчального року;
 • надати Виконавцеві документи для зарахування до школи (заяву одного з батьків (або законних представників) про прийом дитини до школи на ім’я директора школи; копію свідоцтва про народження дитини; документ, що підтверджує місце проживання дитини, або довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з його батьків, або законних представників).

Свідоцтво про відповідний рівень освіти видається за результатами річного оцінювання і державної підсумкової атестації відповідно до законодавств України.

 1. Інформація про Виконавця:

ТОВ «ЗАКЛАД ОСВІТИ «АСТОР»

банківські реквізити: UA153218420000026004053031028 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842,

+38 044 232 41 30

info@home.academy